Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Deze buien zorgen ook steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Soms valt er plotseling zoveel regen in korte tijd dat noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden om het water buiten de deur te houden. Hoe bereid jij je hierop voor? En welke maatregelen kun je nemen om wateroverlast te beperken? Wij geven samen met de gemeenten in ons gebied voorrang aan het aanpakken van problemen die door wateroverlast ontstaan. De overheid kan dit echter niet alleen. Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten. Omdat iedere druppel telt.

Bronvermelding

De teksten en illustraties op deze pagina's zijn afkomstig van de website waterklaar.nl. Wij danken Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Water in Limburg voor hun welwillende medewerking.