Klimaatverandering zorgt voor steeds hevigere regenbuien. Vanwege deze hevige regenbuien is ook de kans op wateroverlast groter. Dat kan vragen om maatregelen om je huis beter te beschermen tegen wateroverlast. Een van deze maatregelen is het aanleggen van drainage in je tuin rondom je woning.

Wat houdt het aanleggen van drainage in je tuin in?

Staat er vaak water in de tuin, kelder of het huis en ontstaat hierdoor overlast dan kan dit water worden afgevoerd door middel van drains in de tuin. Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem, door en over de grond. Na een hevige regenbui wordt het water door de drains snel afgevoerd waardoor het grondwaterpeil zakt. Dat voorkomt dat kruipruimtes en de kelder onder je woning vol lopen met water. Bij het aanleggen van drainage plaats je drainagebuizen van tussen de 50 à 60 cm onder het maaiveld. Om de buizen komt, afhankelijk van de soort bodem, een omhulling. Deze omhulling werkt als een spons waardoor het water makkelijker de buis in stroomt en gronddeeltjes er buiten worden gehouden. Voor zand– en veenbodems gebruik je een drainagebuis met kokosomhulling, voor een kleibodem polypropeen omhulling. In de sleuf breng je eerst een laagje van 3 cm schelpen, zand of grind aan. Plaats daarna de buis. Vul daarna de sleuf op tot 20 cm onder het maaiveld met schelpen, zand of grind. De bovenste 20 cm vul je aan met aarde.

Kosten

Een hovenier kost gemiddeld tussen de € 35 en € 55 per uur. Drainagebuizen kosten tussen de € 80 en € 170 per 50 m. Ook is er materiaal nodig om de sleuven op te vullen waarin de drainagebuizen worden gelegd. Dat kost, afhankelijk van het materiaal, tussen de € 80 en € 165 per 1000 kg. Eventueel zijn er extra kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin.

Ruimtegebruik

Deze maatregel heeft zin als (grond)water via de muren je huis of de kelder instroomt.

Wat heb je nodig?

Voor het aanleggen van drainage rondom je kelder of woning kun je een hovenier inschakelen. Als je zelf ervaring hebt met het werken in de tuin dan is een hovenier niet nodig.

Tips

Er zijn verschillende vormen van drainage. Om wateroverlast in je woning tegen te gaan is andere drainage nodig dan wanneer je alleen je tuin wilt ontwateren. Kijk goed welk type drainage geschikt is voor jouw situatie.