• Onderhoud Damsluis Edam van start

  Van 18 januari t/m 15 april vindt er onderhoud plaats aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf.
 • Interactieve strooikaart

  In twintig gemeenten verzorgen wij de gladheidbestrijding. Op een interactieve kaart ziet u welke wegen dat betreft.
 • Boek over de dijken rond het oude IJ

  Stormen, doorbraken, paalwormen, geldgebrek en mislukte reorganisaties: de ingrediënten van de nieuwe uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche.
  Kaart van het IJ in 1573
 • Veehouderijcontroles van start

  Onze toezichthouders controleren de erven van zo'n 480 veehouderijen om problemen in kaart te brengen en te verhelpen.
 • Dijkgraaf Luc Kohsiek herbenoemd

  Koning Willem-Alexander heeft Luc Kohsiek herbenoemd als dijkgraaf. De dijkgraaf begint zijn derde ambtstermijn op 1 januari 2021.
 • Wegenoverdracht Oostzaan

  Op 1 januari 2021 dragen we het beheer van 3 kilometer weg en fietspad over aan de gemeente Oostzaan.
 • Inzetten op biodiversiteit

  We gaan ons nog sterker inzetten voor biodiversiteitsherstel. Dat heeft ons bestuur op 9 december besloten.
 • Samen in actie bij verzilting kust

  Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies bundelen hun krachten in het Zoet Zout Knooppunt.
 • Onzichtbaar werk in beeld

  Zonder al te veel ruchtbaarheid vindt op onze zuiveringen een belangrijk project plaats: de vervanging van de procesautomatisering.
 • Saskia Borgers nieuwe hoogheemraad

  Mevrouw Borgers volgt Ruud Maarschall op als portefeuillehouder Financiën, Middelen en Bedrijfsvoering.
 • Weids! Het Noord-Hollandse landschap verbeeld

  De tentoonstelling Weids! in het Stedelijk Museum Alkmaar toont hoe kunstenaars van alle tijden en stromingen het Noord-Hollandse landschap hebben verbeeld.
 • Maatregelen HHNK tegen het coronavirus

  We volgen de richtlijnen van het RIVM. De meeste medewerkers werken thuis.