Over HHNK

Wij zijn een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben. We werken aan:

  • dijken: we beschermen inwoners tegen overstromingen;
  • water: we zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater;
  • wegen: we beheren en onderhouden plattelandswegen.

We doen dat in Hollands Noorderkwartier: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.