Peildatum: 1 januari 2022

Algemeen

 
Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk)196.600 hectare 
  - landelijk gebied 162.550 hectare 
  - stedelijk gebied 34.050 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk)28
​Aantal inwoners​1.170.000 (1,17 miljoen)

Watersysteembeheer (kwantiteit)

 
Oppervlakte bemalen gebied177.060 hectare
  - aantal poldergebieden225
  - aantal peilgebieden2.558
Oppervlakte vrij afstromend gebied 19.540 hectare
Oppervlakte open water (totaal)15.700 hectare (8%)
  - boezemwater3.000 hectare
  - polderwater, overig water12.700 hectare
Lengte primaire wateren3.529 kilometer
  - boezemwateren496 kilometer
Lengte overige wateren in beheer16.396 kilometer
Aantal gemalen (totaal)2.247
  - boezemgemalen4
  - poldergemalen386
  - overig1.857
Aantal sluizen (totaal)87
  - schutsluizen52
  - overig35
Aantal stuwen5.298
​Aantal duikers, syphons en hevels​57.598
​Aantal vispassages ​36

Waterkeringenbeheer

 
Lengte primaire waterkeringen268 kilometer
  - harde keringen176 kilometer
  - zandige kust (duinen)92 kilometer
​Lengte regionale waterkeringen​1.064 kilometer 
​Lengte overige waterkeringen​217 kilometer
Totale lengte waterkeringen1.549 kilometer
​Aantal coupures162

Wegenbeheer

 
Oppervlakte taakgebied wegenzorg62.066 hectare
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden)947 kilometer
​- Wegen op waterkeringen​352 kilometer
​Aantal lichtmasten​8.159

Afvalwaterzuivering  

 
Aantal rioolgemalen 300
Lengte persleidingen590 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) 15
Hoeveelheid gezuiverd afvalwater (per jaar)> 100 miljoen liter
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's)1
Aantal IBA-systemen660

Heeft deze informatie u geholpen?