HHNK in cijfers

Peildatum: 1 januari 2024

Algemeen

 
Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk)196.600 hectare 
  - landelijk gebied 164.809 hectare 
  - stedelijk gebied 31.791 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk)28
​Aantal inwoners​1.210.655 (1,21 miljoen)

Watersysteembeheer (kwantiteit)

 
Oppervlakte bemalen gebied177.029 hectare
  - aantal poldergebieden230
  - aantal peilgebieden2.697
Oppervlakte vrij afstromend gebied 19.571 hectare
Oppervlakte open water (totaal)15.421 hectare (8%)
  - boezemwater2.950 hectare
  - polderwater, overig water12.471 hectare
Lengte primaire wateren3.600 kilometer
  - boezemwateren529 kilometer
Lengte overige wateren in beheer16.907 kilometer
Aantal gemalen (totaal)2.269
  - boezemgemalen4
  - poldergemalen367
  - overig1.898
Aantal sluizen (totaal)87
  - schutsluizen48
  - overig39
Aantal stuwen5.422
​Aantal duikers, syphons en hevels60.466
​Aantal vispassages ​45

Waterkeringenbeheer

 
Lengte primaire waterkeringen269 kilometer
  - harde keringen176 kilometer
  - zandige kust (duinen)93 kilometer
Lengte niet-primaire waterkeringen1.289 kilometer
​Lengte regionale waterkeringen (met IPO-norm)​1.065 kilometer 
​Lengte overige waterkeringen​224 kilometer
Totale lengte waterkeringen1.558 kilometer
​Aantal coupures162

Wegenbeheer

 
Oppervlakte taakgebied wegenzorg28.122 hectare
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden)420 kilometer
​- Wegen op waterkeringen​202 kilometer
​Aantal lichtmasten​2.957

Afvalwaterzuivering  

 
Aantal rioolgemalen 302
Lengte persleidingen607 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) 15
Hoeveelheid gezuiverd afvalwater (per jaar)± 100 miljoen m3
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's)1
Aantal IBA-systemen654

Heeft deze informatie u geholpen?