Peildatum: 1 januari 2023

Algemeen

 
Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk)196.600 hectare 
  - landelijk gebied 162.944 hectare 
  - stedelijk gebied 33.656 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk)28
​Aantal inwoners​1.182.758 (1,18 miljoen)

Watersysteembeheer (kwantiteit)

 
Oppervlakte bemalen gebied177.173 hectare
  - aantal poldergebieden230
  - aantal peilgebieden2.574
Oppervlakte vrij afstromend gebied 19.427 hectare
Oppervlakte open water (totaal)15.484 hectare (8%)
  - boezemwater2.950 hectare
  - polderwater, overig water12.534 hectare
Lengte primaire wateren3.613 kilometer
  - boezemwateren512 kilometer
Lengte overige wateren in beheer16.856 kilometer
Aantal gemalen (totaal)2.252
  - boezemgemalen4
  - poldergemalen384
  - overig1.864
Aantal sluizen (totaal)87
  - schutsluizen48
  - overig39
Aantal stuwen5.370
​Aantal duikers, syphons en hevels​59.034
​Aantal vispassages ​43

Waterkeringenbeheer

 
Lengte primaire waterkeringen269 kilometer
  - harde keringen176 kilometer
  - zandige kust (duinen)93 kilometer
​Lengte regionale waterkeringen​1.065 kilometer 
​Lengte overige waterkeringen​234 kilometer
Totale lengte waterkeringen1.568 kilometer
​Aantal coupures162

Wegenbeheer

 
Oppervlakte taakgebied wegenzorg28.122 hectare
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden)420 kilometer
​- Wegen op waterkeringen​202 kilometer
​Aantal lichtmasten​2.957

Afvalwaterzuivering  

 
Aantal rioolgemalen 301
Lengte persleidingen605 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) 15
Hoeveelheid gezuiverd afvalwater (per jaar)± 100 miljoen m3
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's)1
Aantal IBA-systemen654

Heeft deze informatie u geholpen?