Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. Wij proberen rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de veiligheid) staat altijd voorop.

 • Sterke dijken en duinen beschermen de inwoners van Hollands Noorderkwartier tegen overstroming.
 • Om wateroverlast te voorkomen leggen we waterbergingen aan en verbeteren we de afvoermogelijkheden.
 • We spreken van watertekort als er minder water is dan we nodig hebben voor landbouw en natuur.
 • Met gezond water bedoelen we oppervlaktewater met de juiste balans qua ecologie en (voedings)stoffen.
 • Dagelijks produceren de 1,4 miljoen inwoners van ons gebied ruim 120 liter afvalwater per persoon.
 • Wij verzorgen van oudsher in een deel van ons werkgebied het beheer en onderhoud van (polder)wegen.
 • Calamiteiten zijn nooit uit te sluiten. Extra mankracht, machines en materieel staan paraat.
 • Hieronder vallen zaken als communicatie, innovatie, duurzaamheid, informatieveiligheid en personeelsbeleid.

Of zoekt u

 • Informatie over lopende projecten en onderhoudswerkzaamheden bij u in de buurt.
  Landschapshervorming