Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. Wij proberen rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de veiligheid) staat altijd voorop.

 • Waterveiligheid

  Sterke dijken en duinen beschermen de inwoners van Hollands Noorderkwartier tegen overstroming.

 • Wateroverlast beperken

  Om wateroverlast te voorkomen leggen we waterbergingen aan en verbeteren we de afvoermogelijkheden.

 • Watertekort voorkomen

  We spreken van watertekort als er minder water is dan we nodig hebben voor landbouw en natuur.

 • Gezond water

  Met gezond water bedoelen we oppervlaktewater met de juiste balans qua ecologie en (voedings)stoffen.

 • Schoon water

  Dagelijks produceren de 1,4 miljoen inwoners van ons gebied ruim 120 liter afvalwater per persoon.

 • Veilige (vaar)wegen

  Wij verzorgen van oudsher in een deel van ons werkgebied het beheer en onderhoud van (polder)wegen.

 • Crisisbeheersing

  Calamiteiten zijn nooit uit te sluiten. Extra mankracht, machines en materieel staan paraat.

 • Bestuur en organisatie

  Hieronder vallen zaken als communicatie, innovatie, duurzaamheid, informatieveiligheid en personeelsbeleid.

Of zoekt u

 • Wat kan je zelf doen?

  Wat kan je zelf doen om wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken?

 • Werk in de buurt

  Informatie over lopende projecten en onderhoudswerkzaamheden bij u in de buurt.

  Landschapshervorming