Wateroverlast beperken

Opvang en afvoer van water

Door de aan- en afvoer en tijdelijke opslag van water reguleren wij het waterpeil. Met het programma Wateropgave zorgen wij voor een basisbescherming tegen wateroverlast. Ondanks deze inspanningen komt wateroverlast steeds vaker voor. 

Om wateroverlast te voorkomen, richten we gebieden in voor de opvang van water, houden we water langer vast op plekken waar dit kan en verbeteren we de mogelijkheden voor de afvoer van water. Dit doen we niet alleen, maar samen met provincie, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs.