Wij baggeren de sloten om de doorstroming en afvoer van een bepaalde hoeveelheid water te garanderen. En dat is nodig om wateroverlast te beperken.

Maar baggeren is ook van belang voor de waterkwaliteit. De waterbodem heeft altijd zuurstof nodig, omdat de afbraak van plantenresten daar altijd doorgaat. Als er maar weinig water boven de bodem staat, verdwijnt de zuurstof al gauw uit dat laagje water en kunnen er geen planten en dieren meer leven. Door te baggeren houden we de sloot op diepte en voorkomen we rottingsprocessen en een tekort aan zuurstof. 

 • Wat is baggeren?

  Baggeren is het verwijderen van een laag modder, zand of slib (bagger) van de waterbodem, van een waterloop (sloot) of een waterlichaam (bijvoorbeeld een meer).

 • Baggeren door HHNK

  HHNK is verantwoordelijk voor het baggeren van een deel van de wateren in het beheergebied. Het gaat om ongeveer 6.300 kilometer aan waterlopen.

 • Baggeren door uzelf

  Kleinere waterlopen worden onderhouden door de aanwonenden. Aan bagger- en graafwerkzaamheden zijn regels verbonden. 

 • Baggeren en verontreiniging

  Voordat we baggeren, controleren we eerst de kwaliteit van de bagger. Verontreinigde bagger brengen we naar een speciale stortplaats.

 • Baggerprojecten in voorbereiding en uitvoering

  We baggeren in landelijk gebied eens in de 7 jaar en in stedelijk gebied eens in de 14 jaar. Grote (boezem)wateren baggeren we eens in de 30 jaar.