Wij baggeren de sloten om de doorstroming en afvoer van een bepaalde hoeveelheid water te garanderen. En dat is nodig om wateroverlast te beperken.

Maar baggeren is ook van belang voor de waterkwaliteit. De waterbodem heeft altijd zuurstof nodig, omdat de afbraak van plantenresten daar altijd doorgaat. Als er maar weinig water boven de bodem staat, verdwijnt de zuurstof al gauw uit dat laagje water en kunnen er geen planten en dieren meer leven. Door te baggeren houden we de sloot op diepte en voorkomen we rottingsprocessen en een tekort aan zuurstof.