HHNK is verantwoordelijk voor het baggeren van een deel van de wateren in het beheergebied. Dit betekent in de praktijk dat HHNK ongeveer 6.300 kilometer aan waterlopen baggert.

Om de kant stabiel te houden, baggeren we niet dicht bij de kant en halen geen vaste grond weg. 

Waar en wanneer baggeren we?

Wij voeren baggerwerkzaamheden uit in zowel landelijk als bebouwd gebied (stedelijk baggerwerk) en in onze boezemwateren. De werkzaamheden programmeren wij ook in deze categorieën. Dit doen wij omdat hier vaak andere baggermethodes nodig zijn, er meer rekening gehouden wordt met de omgeving of omdat het simpelweg niet zo vaak nodig is.

Op de pagina Baggerprojecten in voorbereiding en uitvoering ziet u onze meerjarenplanning voor het baggeren.

Ontvangst- en opruimplicht

De ontvangst- en opruimplicht betekent dat eigenaren van aangrenzende stukken grond van watergangen verplicht zijn om de bagger te ontvangen en te verwerken. 

Vergoeding voor baggeren

Voor het ontvangen en verwerken van de bagger krijgt de grondeigenaar een vergoeding of wij verwerken de bagger. Als de werkzaamheden klaar zijn, ontvangt de grondeigenaar een brief om de vergoeding aan te vragen. De grondeigenaar ontvangt geen vergoeding als de baggerpomp wordt gebruikt. De vergoedingen zijn terug te vinden in ons Waterbodembeleidsplan.

Wat betekent de Omgevingswet voor baggeren bij HHNK?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet heeft invloed op de baggerwerkzaamheden. Zo is de verspreidingsnorm strenger geworden en kan de bagger verder verspreid worden. Wij volgen de wijzigingen nauwlettend en passen onze activiteiten hierop aan.