Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten en objecten dragen bij aan het historisch besef en aan het collectieve geheugen. Ze vormen onderdeel van het DNA van Noord-Holland en maken het waterverhaal tastbaar.

  • Gemalen, molens, dijken en sluizen vertellen het verhaal van de strijd tegen het water. Ontdek meer over deze monumenten.
  • De topstukken uit onze collectie watererfgoed zijn te bewonderen in de permanente expositie Waterschat.
  • Online expositie van veertien kunstwerken gemaakt door VWO-6 leerlingen van het Han Fortmann in Heerhugowaard.
  • Wordt Vriend en ontvang ieder jaar een boekje over de rijke waterstaatshistorie van het Noorderkwartier. 
  • Op de site van het Waterlands Archief vindt u de 'natte' historie van ons gebied in 30 hoofdmomenten.
  • Onze gratis app brengt de sporen van de strijd tegen het water tot leven met verhalen, foto's en kaarten.
  • We subsidiëren activiteiten die een raakvlak hebben met onze watertaken of ons watererfgoed.

Heeft deze informatie u geholpen?