Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen, sluizen en dijken natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten en objecten vertellen samen het verhaal van ons waterbeheer door de eeuwen heen. Al het watererfgoed is te verbinden aan onze waterschapstaak. Met al die gebouwen en voorwerpen kunnen wij uitstekend ons waterverhaal vertellen. Zo kunnen wij inzetten op het vergroten van het waterbewustzijn en de erkenning van onze taken.

Dit is in een notendop de kern van onze visie op watererfgoed, die is vastgesteld door het algemeen bestuur.

De visie beschrijft drie leidende principes die ons helpen om op een goede wijze om te gaan met ons watererfgoed:

  1. Watererfgoed is onze zorg.
  2. Watererfgoed is van en voor iedereen.
  3. Het operationele waterstaatkundig gebruik van het erfgoed gaat altijd voor.

Nu gaat het erom de kansen die ons watererfgoed biedt te benutten. We zetten onze schatten uit het verleden in voor de toekomst!