De inhoud is geladen.

Vergunningen

Vergunning aanvragen

Gaat u aan de slag in het water, of in de buurt van water? Of gaat u een activiteit uitvoeren die invloed heeft op het water? Het kan zijn dat u dan een vergunning van ons nodig heeft. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt dempen, een schuur gaat bouwen langs een oever, grondwater wilt onttrekken of afvalwater wilt lozen. In sommige gevallen is het aanleveren van informatie of het doen van een melding voldoende.  

Voer eerst een vergunningcheck uit

Voordat u aan de uitvoering van uw plan begint, is het belangrijk om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Gebruik hiervoor de Vergunningcheck in het Omgevingsloket. Met de Vergunningcheck controleert u ook gelijk of u een melding moet doen voordat u begint of dat u informatie moet aanleveren.

Het is belangrijk altijd de Vergunningcheck te doen, omdat per locatie de regelgeving kan verschillen. Met de invoering van de Omgevingswet zijn ook veel regels gewijzigd waardoor u in bepaalde situaties geen vergunning meer nodig heeft. 

Een aanvraag indienen

Nadat u op het Omgevingsloket een vergunningcheck heeft gedaan en u weet wat u moet doen, kunt u daar vervolgens ook uw officiële aanvraag indienen, een melding doen en de gevraagde informatie aanleveren.  

Hulp nodig?

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft en heeft u hier hulp bij nodig? In het Helpcentrum van het Omgevingsloket vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Komt u er niet uit? Neem dan telefonisch contact op met ons en maak eventueel een afspraak. We bespreken dan: 

  • welke gegevens u bij de aanvraag moet meesturen; 
  • de beperkingen en voorwaarden die gelden voor de locatie en de gewenste werkzaamheden; 
  • hoe wij de aanvraag toetsen. 

Deze informatie helpt u bij het aanvragen van de vergunning. 

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via ons contactformulier of via ons algemene telefoonnummer 072 582 8282.

Goed om te weten

Vergunningsaanvragen handelen wij normaliter binnen acht weken af. 

  • Is er meer tijd nodig voor de behandeling van de aanvraag? Dan kunnen wij de beslistermijn eenmalig met maximaal zes weken verlengen.
  • Moet u zelf aanvullende informatie verstrekken? Dan wordt de beslistermijn opgeschort.
  • Is voor het nemen van het besluit de instemming van een andere overheid voorgeschreven? Dan duurt de beslistermijn twaalf weken.
  • Betreft het een complexe aanvraag met een hoog risico voor de omgeving? Dan duurt de beslistermijn zes maanden. In dat geval nemen wij contact met u op.

Leges

Voor het behandelen van de vergunningsaanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Hiervoor geldt een vast tarief. Per 1 januari 2023 is de Legesverordening HHNK 2023 van kracht. 

Bestaande vergunning

De Omgevingswet geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2024. Had u al een goedgekeurde vergunning vóór die datum, dan blijft die geldig binnen de nieuwe wet. Een nieuwe vergunning aanvragen hoeft dan alleen als u de activiteiten uitbreidt, bijvoorbeeld als u meer gaat (ver)bouwen dan gepland. 

Ook aanvragen die al liepen vóór 2024 hoeft u niet opnieuw in te sturen. Daarvoor gelden nog de regels en processen van 2023. 

Privaatrechtelijke toestemming 

Is het perceel waarvoor u de watervergunning aanvraagt (deels) in het bezit van iemand anders? Dan heeft u privaatrechtelijke toestemming nodig van de (mede)eigenaar. Is die (mede)eigenaar HHNK, neem dan contact op met het Team Grondgebruik via ons contactformulier of via ons algemene telefoonnummer 072 582 8282.  

Bezwaar 

Wilt u bezwaar indienen tegen (een beslissing over) een vergunning? Dat kan binnen zes weken na de bekendmaking. Wij publiceren verleende vergunningen in het Waterschapsblad op overheid.nl. Hier leest u hoe u bezwaar kunt maken: Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit

Heeft u een vergunning? Meld start en einde van de werkzaamheden 

Heeft u een vergunning? Geef dan minimaal vijf dagen van tevoren de start van de werkzaamheden aan ons door. Ook het einde van de werkzaamheden moet u doorgeven. U kunt dit doen via het formulier Melden start en beëindigen werkzaamheden

Meer informatie