Verkeersontheffing

Een RVV-ontheffing is een schriftelijke toestemming om gebruik te maken van een weg als dat normaal niet mag. Soms is er een inrijverbod. En soms geldt er een maximale breedte (breedtebeperking). Of een maximaal gewicht (aslastbeperking). Deze verboden gelden omdat de weg niet veilig genoeg is, niet breed genoeg is of het gewicht niet kan dragen. RVV staat voor Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Een ontheffing vraagt u aan bij de wegbeheerder. Als wij de beheerder zijn heeft u dus een ontheffing van ons nodig.

Voorwaarden

Wie komen er in aanmerking voor een RVV-ontheffing?

  • Nood- en hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie, huisarts, dierenarts);
  • Bewoners en eigenaren van percelen aan de betreffende weg;
  • Werknemers van bedrijven aan de betreffende weg;
  • Postbezorgers en thuiszorgmedewerkers;
  • Weggebruikers met een aantoonbare bestemming.

Wilt u een breedte- of aslastbeperking overschrijden? Overleg dan eerst met het cluster Wegen of dit mogelijk is. Dit kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282. Lever een kaart aan met de route. En vermeld de breedte en/of het gewicht van het voertuig.

Ontheffing aanvragen

Leges

Voor het behandelen van de aanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Voor het gebruikmaken van een weg in afwijking van een verkeersbesluit gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Gaat het om een ontheffing van een inrijverbod? Dan brengen wij geen kosten in rekening voor aanwonenden, eigenaren en gebruikers van aanliggende gronden, hulpdiensten en dergelijke. 

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen uw aanvraag binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veel gestelde vragen

Ik heb mijn auto verkocht. Is mijn RVV-ontheffing dan nog geldig?

Geldt de ontheffing voor meerdere auto's? Dan wel. Geldt de ontheffing voor één auto? Dan niet. Meld de verkoop via het contactformulier. Wij verwijderen het kenteken uit de ontheffing. En we noteren eventueel uw nieuwe kenteken.

Ik wil maar één keer over een weg rijden waar een verbod geldt. Mag dit zonder ontheffing?

Nee. Ook dan heeft u een ontheffing nodig. Meld in uw aanvraag dat het om één rit gaat. Vermeld ook de datum van de rit.

Kan ik een ontheffing krijgen voor alle verboden op alle wegen in het gebied?

Nee, dan zouden alle verboden zinloos zijn. U moet benoemen voor welke wegen u een ontheffing nodig heeft en waarom. Niet voor alle wegen kan een ontheffing worden verleend.