Regelgeving vanaf 1 januari 2024

Regelgeving t/m 31 december 2023

De Beleidsregels Keurontheffingen uit 2007 golden alleen nog voor de wegentaak (hoofdstuk 6). Voor het watersysteem en de waterkeringen golden de Beleidsregels watervergunningen 2017.

Procedure

Wateren

Waterkeringen

Wegen

Heeft deze informatie u geholpen?