Links en downloads - Regelgeving

De Beleidsregels Keurontheffingen uit 2007 gelden alleen nog voor de wegentaak (hoofdstuk 6). Voor het watersysteem en de waterkeringen gelden de Beleidsregels watervergunningen 2017.

Heeft deze informatie u geholpen?