Oppervlaktewater, bergingsgebieden en kunstwerken

Wij zorgen voor voldoende en schoon water in de sloten en meren. Om dat doel te bereiken stellen we eisen aan het onderhoud van de wateren en aan de ruimte eromheen. Het is van belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden.

Wat is de Legger Wateren?

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur en algemene regels bij de Keur. Daarin staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de Keur van toepassing is. De legger bestaat uit een beschrijvend deel plus toelichting en een online kaart (GIS). Op die kaart is voor elk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied en de bijbehorende kunstwerken beschreven op welke afmetingen deze minimaal moeten worden onderhouden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Klik precies op het blauwe of rode lijntje in de sloot om te zien wie het onderhoud moet doen van de sloot of kunstwerk.

Legger Wateren 2021

Het algemeen bestuur behandelt de Legger Wateren 2021 deze maand. De Legger Wateren 2021 zal, bij vaststelling, vanaf 1 oktober 2021 van kracht zijn. Tot die tijd is de Legger Wateren 2020 van kracht.

Legger Wateren 2021

Legger Wateren 2020

De Legger Wateren 2020 is van kracht vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.

Legger Wateren 2020 

Open data

De legger wateren is ook beschikbaar als mapservice via ons Geo-informatie Portaal.

Wanneer krijgt u met de legger te maken?

Als u in de legger bent aangewezen als onderhoudsplichtige van een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of kunstwerk. Het is dan mogelijk dat u wordt aangeschreven tijdens de jaarlijkse schouw, omdat het onderhoud niet is uitgevoerd.

En als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren in of langs een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of kunstwerk heeft u een watervergunning van ons nodig.

Zie ook

Heeft deze informatie u geholpen?