Oppervlaktewater, bergingsgebieden en kunstwerken

Wij zorgen voor voldoende en schoon water in de sloten en meren. Om dat doel te bereiken stellen we eisen aan het onderhoud van de wateren en aan de ruimte eromheen. Het is van belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden.

Wat is de Legger Wateren?

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Waterschapsverordening en de Onderhoudsverordening. Daarin staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de verordeningen van toepassing zijn. De legger bestaat uit een beschrijvend deel plus toelichting en een online kaart (GIS). Op die kaart is voor elk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied en de bijbehorende kunstwerken beschreven op welke afmetingen deze minimaal moeten worden onderhouden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Klik precies op het blauwe of rode lijntje in de sloot om te zien wie het onderhoud moet doen van de sloot of kunstwerk.

Legger Wateren 2023

Deze legger Wateren 2023 is van kracht vanaf 1 oktober 2023.

Legger Wateren 2023

Legger Wateren 2022

De Legger Wateren 2022 was van kracht tot en met 30 september 2023.

Legger Wateren 2022

Wanneer krijgt u met de legger te maken?

Als u in de legger bent aangewezen als onderhoudsplichtige van een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of kunstwerk. Het is dan mogelijk dat u wordt aangeschreven tijdens de jaarlijkse schouw, omdat het onderhoud niet is uitgevoerd.

En als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren in of langs een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of kunstwerk heeft u een watervergunning van ons nodig.

Zie ook

Heeft deze informatie u geholpen?