Oppervlaktewater, bergingsgebieden en kunstwerken

Wij zorgen voor voldoende en schoon water in de sloten en meren. Om dat doel te bereiken stellen we eisen aan het onderhoud van de wateren en aan de ruimte eromheen. Het is van belang dat de wateren blijven bestaan, de juiste afmetingen hebben en worden onderhouden.

Wat is de Legger Wateren?

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur en algemene regels bij de Keur. Daarin staat wat er wel en niet mag en wat moet. In de legger staat waar de Keur van toepassing is. De legger bestaat uit een beschrijvend deel plus toelichting en een online kaart (GIS). Op die kaart is voor elk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied en de bijbehorende kunstwerken beschreven op welke afmetingen deze minimaal moeten worden onderhouden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Klik precies op het blauwe of rode lijntje in de sloot om te zien wie het onderhoud moet doen van de sloot of kunstwerk.

Ontwerp-Legger Wateren 2021

Het dagelijks bestuur heeft de ontwerp-Legger Wateren vastgesteld. Deze ligt t/m 30 mei 2021 ter inzage. U kunt een zienswijze indienen, graag onder vermelding van Legger Wateren 2021 HHNK/20002083. In september gaat de ontwerp-Legger Wateren 2021 samen met de zienswijzen naar ons algemeen bestuur voor vaststelling.

Ontwerp-Legger Wateren 2021

Legger Wateren 2020

De Legger Wateren 2020 is 16 september vastgesteld door ons algemeen bestuur en is van kracht vanaf 1 oktober 2020. 

Legger Wateren 2020 

In principe geldt de legger totdat er een verandering gerealiseerd wordt. Een verandering wordt officieel geregeld in een watervergunning of een projectplan. Dit wordt daarna opgenomen in de legger, die we in principe jaarlijks updaten per 1 oktober.

Legger wateren 2019

De Legger Wateren 2019 was van kracht van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.

Legger Wateren 2019

Open data

De legger wateren is ook beschikbaar als mapservice via ons Geo-informatie Portaal.

Wanneer krijgt u met de legger te maken?

Als u in de legger bent aangewezen als onderhoudsplichtige van een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of kunstwerk. Het is dan mogelijk dat u wordt aangeschreven tijdens de jaarlijkse schouw, omdat het onderhoud niet is uitgevoerd.

En als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren in of langs een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of kunstwerk heeft u een watervergunning van ons nodig.

Zie ook

Heeft deze informatie u geholpen?