De Onderhoudsverordening bevat de bepalingen over de onderhoudsverplichtingen die gelden in ons beheergebied. Deze regels waren voorheen te vinden in de Keur, maar mochten als gevolg van de Omgevingswet niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening. Ze zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

In de verordening staat wie welk onderhoud aan waterstaatswerken, zoals sloten of dijken, moet uitvoeren. Bijvoorbeeld sloten schoonhouden of walkanten onderhouden. We controleren of de regels uit de Onderhoudsverordening worden nageleefd. Tijdens de schouw controleren we of het slootonderhoud goed is uitgevoerd.

Zie ook