De Waterschapsverordening bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen, waterkeringen en wegen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en wegen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels. De Waterschapsverordening is in werking getreden op 1 januari 2024.

De Waterschapsverordening berust op artikel 2.5 van de Omgevingswet en vervangt de Keur HHNK 2016, de Algemene regels bij de Keur HHNK 2016 en de Wegenverordening HHNK 2016. Deze regelgeving geldt alleen nog voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend.  

Het Omgevingsloket 

In het Omgevingsloket kunt u bij het onderdeel Regels op de kaart zien welke regels gelden op een locatie. Via dit onderdeel kunt u regels, beleid en informatie over de omgeving bekijken. 

Op diezelfde website vindt u ook de Vergunningcheck. Daarmee controleert u of u een of meer vergunningen nodig heeft voor uw plan. Let op: sommige activiteiten moet u vooraf bij de overheid melden, zelfs als daar géén vergunning voor nodig is. Ook dat kunt u achterhalen met behulp van de Vergunningcheck. Via het Omgevingsloket kunt u vervolgens ook uw officiële aanvraag of melding indienen.

Onderhoudsverordening 

Bepalingen over de onderhoudsverplichtingen in ons beheergebied vindt u in de Onderhoudsverordening.  

Zie ook