U kunt afvalwater uit ons beheergebied per tankwagen aanbieden op een rioolwaterzuivering. Dit afvalwater moet qua samenstelling in aanmerking komen voor lozing op de riolering. Bijvoorbeeld verontreinigd regenwater, de inhoud van septic tanks of dixies of afvalwater als gevolg van een calamiteit.

Voorwaarden

Voor het lozen gelden dezelfde regels als voor een lozing in de riolering. 

  • Wij accepteren alleen afvalwater dat vrijkomt binnen ons beheergebied.
  • U moet gegevens over de samenstelling van het afvalwater overleggen. Wij beoordelen of de lozing kan plaatsvinden. In dat geval sluiten wij met u een overeenkomst af.
  • Afvalwater per vracht- of tankwagen wordt alleen geaccepteerd op de rioolwaterzuiveringen Geestmerambacht (Warmenhuizen) en Beverwijk.
  • Er worden ook voorwaarden gesteld aan de hoeveelheid de kwaliteit van het afvalwater, aan de frequentie en tijdstippen van de aan te leveren vrachten, en aan controle- en heffingsaspecten.

Zo werkt het

Overeenkomst afvoer per as

Wij sluiten met u een overeenkomst 'afvoer per as' af. Dit kunt u aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

eHerkenning linkAfvoer per as met eHerkenning  

Aanvraag indienen

Stuur het ingevulde formulier naar HHNK, cluster Vergunningen, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Kosten

Aan het sluiten van de overeenkomst zijn geen kosten verbonden, aan het lozen van afvalwater wel. Hiervoor geldt de verordening zuiveringsheffing (zie Downloads).

Hoe lang duurt de afhandeling?

Wij handelen uw aanvraag binnen zes weken af.

Downloads