Verantwoording

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze actueel en juist te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is.
Komt u iets tegen dat niet compleet, actueel of accuraat is, laat ons dit dan weten. Reacties over de inhoud en ideeën over een verdere verbetering van de site stellen wij bijzonder op prijs.

Auteursrechten

Het auteursrecht van de teksten en afbeeldingen op deze website berust bij het hoogheemraadschap. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site - anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik - worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder de voorafgaande toestemming van het hoogheemraadschap.

Heeft deze informatie u geholpen?