Samen met het bedrijfsleven werkt HHNK aan droog land, schoon water en veilige wegen. We besteden jaarlijks ruim € 200 miljoen aan werken, leveringen en diensten. Dat vraagt om professioneel opdrachtgeverschap.