Innovatieloket

Innovatieve voorstellen? HHNK vraagt erom!

Wij zoeken continu naar slimme, doelmatige en duurzame manieren om ons beheergebied leefbaar te houden voor alle gebruikers. Dat doen we door voortdurend te innoveren. We werken hiervoor samen met kennisinstituten, het bedrijfsleven, overheden en belanghebbenden.

Wij maken graag gebruik van de kennis van marktpartijen om ons werk beter, efficiënter en goedkoper te doen, want we geloven er stellig in dat we daar verder mee komen. Wij staan open voor ongevraagde innovatieve voorstellen en hebben daar intussen goede ervaringen mee. Denkt u te beschikken over kennis die ons voordeel kan bieden? U kunt uw voorstel in de vorm van een Eigen Initiatief indienen bij ons innovatieloket. Wij behandelen alle ingediende voorstellen volgens een duidelijke en overzichtelijke procedure. In onderstaande handleiding leest u hoe de beoordeling verloopt en welke regels we daarbij hanteren.

Persoonlijke benadering

Wij geloven ook dat een langdurige en vruchtbare samenwerking is gebaat bij persoonlijk contact en goed overleg. Bent u met innovatie bezig en wilt u met ons in gesprek over een eventuele samenwerking? Neem dan contact met ons op via innovatieloket@hhnk.nl of 072 582 8282.

Met vriendelijke groet,

Reindert Jan Sellies
Manager Innovatie HHNK

Heeft deze informatie u geholpen?