Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat wij de behoefte aan leveringen, diensten en werken inkopen volgens bepaalde wet- en regelgeving. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is daarbij leidend. Dit beleid is in samenwerking met de andere waterschappen in 2016 opnieuw geharmoniseerd. 

We leven daarbij een aantal centrale doelstellingen na (hoofdstuk 2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dienen we continu bezig te zijn met het verbeteren van de inkoopprocessen. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen van het algemeen beleid van HHNK.

Daarnaast gaan we bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:

  1. juridische uitgangspunten: hoe gaan we om met de relevante regelgeving? (hoofdstuk 3)
  2. ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaan we om met de maatschappij en het milieu in zijn inkoopproces? (hoofdstuk 4)
  3. economische uitgangspunten: hoe gaan we om met de markt en leveranciers? (hoofdstuk 5)
  4. organisatorische uitgangspunten: hoe kopen we in? (hoofdstuk 6)

Samenwerking

We werken op inkoopgebied samen met andere waterschappen, PWN, Water ontmoet Water en PIANOo. Zie hiervoor de pagina Inkoop en samenwerking.