Al onze aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed, het overheidsplatform voor aanbestedingen. Onderhandse aanbestedingen zijn alleen toegankelijk voor ondernemingen die door ons zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.