Aanbestedingsvormen

Welke inkoopprocedure HHNK volgt is vooral afhankelijk van de waarde van de in te kopen producten of diensten of uit te voeren werken. Wet- en regelgeving bepaalt welke ondernemers tot de aanbestedingsprocedure worden toegelaten.

Drempelbedragen voor aanbestedingsvormen

De aanbestedingsprocedures die wij toepassen zijn afhankelijk van de vraag of de opdracht een werk, een levering of een dienst betreft en wat de geraamde waarde van de opdracht is. In onderstaand schema zijn de drempelbedragen opgenomen die wij hanteren om een toepasselijke procedure bij een opdracht te kiezen (alle bedragen zijn exclusief BTW).

ProcedureWerkenLevering en diensten
Enkelvoudig onderhandsTot € 150.000Tot € 50.000
Meervoudig onderhandsTot € 1.500.000Tot de aanbestedingsdrempel
NationaalTot de aanbestedingsdrempelTot de aanbestedingsdrempel
EuropeesBoven de aanbestedingsdrempelBoven de aanbestedingsdrempel

De aanbestedingsdrempel is een bedrag dat iedere twee jaar door de Europese Commissie wordt vastgesteld.

Enkelvoudig onderhands aanbesteden

HHNK benadert één bedrijf naar keuze met de offerteaanvraag.

Meervoudig onderhands aanbesteden

HHNK nodigt een beperkt aantal bedrijven, in de regel minimaal drie tot maximaal vijf, uit om een offerte in te dienen. Deze ondernemers selecteren we aan de hand van een aantal objectieve criteria. De opdracht wordt op TenderNed gepubliceerd, maar is alleen toegankelijk en zichtbaar voor ondernemingen die we voor deze aanbesteding benaderd hebben.

Nationaal aanbesteden

HHNK gunt de opdracht aan een bedrijf via een nationale procedure (openbaar of niet-openbaar). Er wordt altijd een aankondiging van de opdracht op TenderNed gepubliceerd, die alleen openstaat voor de Nederlandse markt. Deze nationale procedure lijkt op de Europese maar heeft kortere doorlooptijden.

Europees aanbesteden

Boven de Europese drempelbedragen moet HHNK Europees aanbesteden. Deze opdrachten worden altijd op TenderNed gepubliceerd en staan open voor bedrijven uit alle lidstaten van de Europese Unie (EU). En onder bepaalde voorwaarden ook voor ondernemingen buiten de EU (als ze via verdragen aan de EU gelieerd zijn). De meest gangbare procedures zijn: niet-openbaar, openbaar en de concurrentiegerichte dialoog.

Eisen en criteria

Afhankelijk van de inkoopprocedure en het soort opdracht gelden er eisen en criteria bij aanbesteden.

Groslijst ingenieursdiensten en werken

Bij het onderhands aanbesteden van ingenieursdiensten en schilderwerkzaamheden werken we met een groslijst-systematiek. Marktpartijen kunnen zich voor een of meerdere groslijsten aanmelden en worden toegelaten als ze voldoen aan de door ons gestelde geschiktheidseisen. In onderstaand document leest u hoe het precies werkt, voor welke groslijsten u zich kunt aanmelden en welke geschiktheidseisen er gelden.