Waterkeringen waarvoor het Rijk of de provincie geen veiligheidsnorm heeft vastgesteldĀ zijn benoemd als ā€˜overige waterkeringen'. Deze overige keringen zijn natuurlijk ook in kaart gebracht, maar nog niet in detail gedigitaliseerd en daarom niet opgenomen in de Legger Waterkeringen.

Het gaat in totaal om enkele honderden kilometers waterkering. Het gaat hierbij om polderwaterkeringen, voorlandkeringen en compartimenteringsdijken. De bepalingen van de Waterschapsverordening gelden ook voor deze waterkeringen.

Deze dijken bieden bescherming na het falen van een primaire waterkering doordat ze het beheersgebied in compartimenten verdelen. Naar verwachting wordt een deel van de overige waterkeringen in de komende jaren alsnog voorzien van een provinciale norm, waardoor ze onder de regionale waterkeringen vallen.

Heeft deze informatie u geholpen?