Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Hiervoor geldt een vast tarief.

Per 1 januari 2023 is de Legesverordening 2023 van kracht. 

Voor vergunningaanvragen t/m 31 december 2022 geldt nog de Legesverordening HHNK 2013.