Wat is de Keur?

"De wet van het waterschap". In de Keur staan de regels die wij hanteren bij de bescherming van onze waterkeringen, watergangen en kunstwerken. Kunstwerken zijn stuwen, gemalen, bruggen, duikers enz. De Keur vormt samen met de Waterwet, nationale en Europese wetgeving en onze beleidsregels de basis voor de watervergunning. Zie de pagina Keur.

Wat is de legger?

De legger bepaalt waar de regels uit de Keur gelden. Hij bevat de locatie, de vorm en de afmetingen van dijken, wateren en kunstwerken en wie voor het onderhoud verantwoordelijk is. De legger bestaat uit een document met een beschrijving en een toelichting en een interactieve kaart. Wij hebben twee verschillende leggers: de Legger Wateren en de Legger Waterkeringen.

Wat is een watervergunning?

In een watervergunning beoordelen wij uw activiteit op basis van waterstaatkundige belangen. Bouwt u bijvoorbeeld in de buurt van een dijk, een sloot of weg die wij beheren? Dan beoordelen wij of het bouwwerk geen negatieve effecten heeft voor het onderhoud en functioneren van de dijk, het watersysteem of de weg. Een watervergunning wordt verleend door het hoogheemraadschap. De gemeente verleent een omgevingsvergunning. De gemeente toetst het bouwwerk aan ruimtelijke wetgeving en kijkt of het past binnen de bestaande omgeving.

Wat is het verschil tussen een vergunning en een melding?

Wij hebben voor een aantal vaak voorkomende activiteiten algemene regels opgesteld. Voldoet u aan de algemene voorwaarden voor een activiteit? Dan heeft u geen vergunning nodig en is een melding voldoende. U kunt dan direct aan de slag en belanghebbenden kunnen hiertegen geen bezwaar maken. Voldoet u niet aan de algemene voorwaarden of staat uw activiteit niet in het overzicht? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Tegen een verleende vergunning kan bezwaar worden gemaakt.

Twijfelt u nog of u een vergunning nodig heeft? Gebruik dan de vergunningchecker(externe link). U vult een paar vragen in en u weet gelijk of u een melding kan doen of een vergunning moet aanvragen. Komt u er niet uit? Stuur ons dan een omschrijving en een tekening van de werkzaamheden via het contactformulier

Hoe kan ik een melding doen?

Via de knop Activiteit melden op de pagina Vergunningen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Let erop dat u bij de melding een tekening met de werkzaamheden toevoegt.

Hoe kan ik een watervergunning aanvragen?

Via de knop Vergunning aanvragen op de pagina Vergunningen. U komt dan op de website van het landelijke Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. Vink bij het aanvraagformulier 'waterstaatswerk' aan. Dan komt de aanvraag bij ons terecht. Let erop dat u bij de aanvraag een tekening met de werkzaamheden toevoegt.

Het lukt mij niet om in te loggen bij het Omgevingsloket. Kan ik mijn aanvraag ook e-mailen?

Ja. U heeft dan wel een aanvraagformulier nodig. Dit kunt u opvragen bij het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Is mijn aanvraag binnengekomen?

Binnen één week na het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding krijgt u een bevestiging per e-mail. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Bel dan het cluster Vergunningen: 072 582 8282.

Hoe kan ik de status van een vergunningsaanvraag inzien?

De status van uw aanvraag kunt u opvragen bij het cluster Vergunningen: 072 582 8282. Houd het registratienummer van uw aanvraag bij de hand.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Wij registreren uw aanvraag en beoordelen of deze volledig is. Bevat uw aanvraag onvoldoende gegevens om de vergunning te kunnen verlenen? Dan vragen wij u om aanvullende gegevens. Een volledige aanvraag toetsen wij aan wettelijke regels. Zo bepalen wij of de vergunning kan worden verleend.

Hoe kan ik een aanvulling op mijn vergunningsaanvraag toesturen?

Dit kunt u doen via het Omgevingsloket(externe link) of via ons contactformulier. Vermeld altijd het registratienummer van uw aanvraag.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Een melding handelen wij binnen vier weken af.

Een vergunningsaanvraag handelen wij meestal binnen acht weken af. In een aantal gevallen duurt de procedure langer, bijvoorbeeld als we aanvullende informatie nodig hebben. Wij mogen de termijn van acht weken één keer met maximaal zes weken verlengen. In dat geval krijgt u van ons een bericht. 

Mag ik al beginnen met mijn activiteit? 

Is voor uw werkzaamheden een melding voldoende? Dan bepaalt de toezichthouder of u al kunt starten met de werkzaamheden. U kunt de toezichthouder bereiken via telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft u een vergunning nodig? Dan mag u nog niet starten met de werkzaamheden. Dat mag pas zodra u de vergunning binnen heeft. 
 
Let op: belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar indienen tegen uw vergunning. Als dat gebeurt moet u stoppen met de uitvoering van de werkzaamheden. Bezwaren worden behandeld door onze Adviescommissie bezwaren. Uiteindelijk beslist ons dagelijks bestuur. Moet de vergunning worden aangepast? Dan ontvangt u hierover een bericht.

Waar kan ik de start of beëindiging van mijn werkzaamheden melden?

Dit staat vermeld in de toezendbrief van de melding of vergunning.

Wat als ik voor mijn activiteit geen vergunning krijg?

U ontvangt van ons een bericht dat wij geen vergunning afgeven. U kunt de aanvraag dan nog aanpassen. Kunt u dat niet? Dan wijzen wij uw aanvraag af.  

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt het bezwaar binnen zes weken na de bekendmaking indienen, bij voorkeur online. Zie de pagina Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit.

​​​​​​​Ik wil de werkzaamheden anders uitvoeren dan in de vergunning is gesteld of kan niet voldoen aan de voorschriften. Wat nu?

Bespreek de wijzigingen met onze toezichthouder. Deze staat vermeld in de toezendbrief bij de vergunning. Is de toezichthouder akkoord? Dan kunt u de wijziging insturen. Dat kan per post of via het contactformulier. Vermeld altijd het registratienummer van de vergunning. Vervolgens stellen wij een wijzigingsbesluit voor de vergunning op, waarvoor u leges betaalt. Ons postadres is: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Wat is de geldigheidsduur van een vergunning of melding? 

Een melding is één jaar geldig. Wilt u de werkzaamheden later uitvoeren? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Een vergunning is meestal voor onbepaalde tijd geldig. Maar u moet de werkzaamheden binnen drie jaar na het afgeven van de vergunning hebben uitgevoerd. Heeft u dat niet? Dan kunnen wij de vergunning intrekken. 

Wat betaal ik voor een vergunning of melding?

Voor het afhandelen van een vergunning betaalt u leges. De hoogte van het bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. De tarieven zijn vastgesteld in de Legesverordening HHNK 2023 (voor aanvragen vanaf 1 januari 2023) en de Legesverordening HHNK 2013 (voor oudere aanvragen). Zie de pagina Leges.

Voor een melding betaalt u geen leges. 

​​​​​​​Ik ga de werkzaamheden waarvoor ik vergunning heb ontvangen niet uitvoeren. Kan ik de betaalde leges terugkrijgen?

Nee, leges zijn een bijdrage in de kosten van het behandelen van de aanvraag en het publiceren van het besluit. Heeft u een besluit of vergunning ontvangen? Dan bent u verplicht deze te betalen.

​​​​​​​Ik wil weten welke vergunningen het hoogheemraadschap heeft verleend of een vergunning opvragen.

Een vergunning is een openbaar besluit. Het wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad. U kunt de verleende vergunningen bekijken via de knop Verleende vergunningen op de pagina Vergunningen. U kunt een vergunning ook opvragen via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?