Veertien VWO-6 leerlingen van het Han Fortmann in Heerhugowaard maakten als examen voor het vak Tekenen een kunstwerk in het teken van In de Spiegel van het Water

De leerlingen gingen op pad in hun eigen omgeving. Ze ontdekten het waterlandschap bij het krieken van de dag en het vallen van de avond. Ze gingen op zoek naar spiegelingen in het water, reflecterende wolkenpartijen en begroeiing. De opgedane ervaringen, vastgelegd in foto's en schetsen, verwerkten zij in een kunstwerk. Net als kunstenaars uit alle tijden lieten zij zich inspireren door de schoonheid van het landschap. Altijd en overal kwamen zij water tegen en de molens en de dijken om dat water te bedwingen en tegelijkertijd om van te genieten.

Ode aan het Landschap

Aanleiding om het waterlandschap als onderwerp te kiezen is het themajaar in 2021 Ode aan het Landschap. Juist nu, onder invloed van corona, verkennen we steeds vaker onze eigen omgeving. En herontdekken we de schoonheid ervan. En juist water is een onlosmakelijk onderdeel van de wordingsgeschiedenis van ons land. Het leven met en de strijd tegen het water hebben ons land gevormd.

Samenwerking

Dit is de vijfde keer dat het hoogheemraadschap voor een expositie samenwerkt met het Han Fortmann (Trinitas College) Heerhugowaard. Een jury, bestaande uit tekendocenten en inhoudelijke experts van het hoogheemraadschap, heeft uit de veertien werken een Top 3 gekozen. Het publiek bepaalde uit deze Top 3 de uiteindelijke winnaar. Dat werd het werkstuk van Emma Kerkhofs.