Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het historische Noorderkwartier van de provincie Noord-Holland. Een van deze historische bouwwerken is de Grote Sluys in het plaatsje Oudesluis. De Grote Sluys met het sluiswachtershuis werd gebouwd naar ontwerp van de sluisbouwer Willem Jansz Benningh. De sluis dateert uit 1562 en werd toen gebouwd van hout. In 1631 werd de sluis vervangen door een grotere van steen en was toen een van de grootste sluizen van Europa. Een bord aan de gevel geeft aan hoeveel het kostte om door het waterbouwkundige complex te mogen varen (Hier in het wit aan de zijkant van het sluiswachtershuis). De kleur van de linosnede is afgeleid van de blauwe vlag van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Deze linosnede is een ode aan het historische verleden van de Nederlandse waterbouwkunde. Tijdens het bouwen van andere waterbouwkundige werken had Willem Jansz Benningh te kampen met watervloeden en hoge getijden. De stadsregering bemoedigde hem door belofte van tegemoetkoming indien de arbeid slaagde. Het extra werk had hem 20.000 gulden gekost. Er werd van hun werk echter maar 11.000 te goed gedaan. Om ondergang te voorkomen zocht hij tussenkomst van de Staten-Generaal en Prins Maurits. Zij schreven de verzochte betalingen toe.