Baggerplanning

Wij delen onze werkzaamheden in de onderstaande categorieën:

  • Landelijk
  • Stedelijk
  • Boezem, groot landelijk en meren

In deze categorieën worden de werkzaamheden geprogrammeerd in een baggercyclus. Hieruit komen zogeheten baggerblokken naar voren. De cycli van deze blokken zijn afhankelijk van het type blok.

  • Landelijk eens in de 7 jaar
  • Stedelijk eens in de 14 jaar
  • Boezem, groot landelijk en meren eens in de 30 jaar

Via onderstaande link komt u bij de kaart van de baggerplanning. De grote wateren ontbreken op deze kaart door een grote interval in baggermomenten.

In deze blokken controleren wij met metingen de diepte en de kwaliteit. Vanuit de dieptegegevens wordt bepaald welke watergangen gebaggerd worden. Heeft u vragen over een bepaalde watergang op deze kaart? Noteer dan de watergangcode en neem contact met ons op.

Kijk voor de actuele planning van baggerprojecten in uw regio op Werk in de buurt.

Detail van de kaart Baggerplanning