Maaien zorgt voor een stevige, veilige dijk die het laaggelegen Noord-Holland beschermt tegen overstromingen. Naast het maaien van dijken voor waterveiligheid, maaien we bermen langs onze wegen voor de verkeersveiligheid. En we maaien waterlopen (sloten en vaarten) voor de aanvoer en afvoer van water, om watertekort en wateroverlast te voorkomen.

Biodiversiteit

Tijdens de maaiwerkzaamheden houden we rekening met het leefgebied van dieren en planten. Afhankelijk van de locatie maaien we daarom bijvoorbeeld later en/of minder. Zo dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit.