Op basis van inspecties en (meerjarige) onderhoudsplannen bepalen we welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Het herstellen van geconstateerde schade gebeurt door onze eigen onderhoudsdienst of door een aannemer. Pachters en eigenaren moeten zelf volgens hun contract de dijk onderhouden. Samen met u willen we zo goed mogelijk zorg dragen voor de dijk. 

Mogelijke onderhoudswerkzaamheden

Maai de dijk en bestrijd onkruid

Twee keer per jaar moet de gehele grasbekleding van de dijk gemaaid worden en het maaisel worden afgevoerd. Op deze manier ontstaat variatie in plantensoorten, wat belangrijk is voor de goede doorworteling van de beschermende toplaag van de dijk. Dit net van wortels houdt de grond stevig bijeen, voorkomt afschuiving van het talud en beschermt zo de dijk. Plantsoorten als berenklauw, groot hoefblad, brandnetels en distels dienen te worden weggemaaid. Anders verdringen ze andere soorten waardoor het wortelnet minder fijnmazig wordt en de bekleding minder goed bijeengehouden wordt.

Zie voor meer informatie de pagina Maaien.

Voorkom vorming van kale plekken

Kale plekken kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door veeschade (spoorvorming van hoeven, verzakkingen, vraat en graverij), de opslag van agrarisch afval en bouwwerken. Bij hoge waterstand of extreme regenval bestaat de kans dat deze plekken uitspoelen en de dijk plaatselijk verzwakken. Vul de schade op met kleigrond, egaliseer de grond, zaai gras opnieuw in en herstel uw afrasteringen.

Plant of herstel een rietkraag of breng beschoeiing aan

Om de oever van een waterkering te beschermen tegen golfslag is een rietkraag de natuurlijkste vorm. Of breng bij een te geringe waterdiepte (namelijk onder de 1,5 m) beschoeiing aan zoals onbehandelde naaldhoutpaaltjes met geotextiel of gevlochten wiepen van wilgentenen. Hiermee voorkom je dat de oever van de dijk wegspoelt.

Zaag houtopschot weg en snoei bomen

Bomen kunnen plaatselijk veel vocht onttrekken aan de dijk. Hierdoor kunnen inzinkingen ontstaan die de waterkerende hoogte aantasten. Ook kan een boom bij het omwaaien een grote hoeveelheid grond uit de dijk trekken. Door houtopschot (ontkiemde boomzaden) weg te zagen, voorkom je dat kleine plantjes uitgroeien tot moeilijk te verwijderen bomen.

Zie ook:

Heeft deze informatie u geholpen?