Zelf kunt u helpen de waterkeringen veilig te houden door bijvoorbeeld niet zomaar iets in een dijk te plaatsen en door de duinen onbeschadigd te houden. Wilt u bepaalde activiteiten in of rondom het water of een waterkering uitvoeren? Dan heeft u meestal een watervergunning nodig.

    Samen met u wegen wij zorgvuldig af wat wel en niet kan. Veel is mogelijk zolang de waterveiligheid geborgd blijft.

    Zie ook:

    Heeft deze informatie u geholpen?