Wij zien erop toe dat de waterveiligheid geborgd blijft. We houden toezicht op de naleving van de Waterschapsverordening. Wanneer ernstige overtredingen worden gesignaleerd of wanneer vergunninghouders de voorwaarden uit de vergunning niet naleven kunnen wij handhavend optreden.

Heeft deze informatie u geholpen?