Jaarlijks testen wij alle waterstaatkunstwerken in ons gebied, zoals sluizen, coupures en stuwen. We bekijken of ze nog wel goed werken en snel genoeg open/dicht gaan in geval van nood. Want zo'n sluis is uiteindelijk ook 'een gat in de dijk'. in geval van nood moet zo'n gat snel gedicht kunnen worden om de waterveiligheid te borgen.

Zie ook:

Heeft deze informatie u geholpen?