Veilige dijken en duinen

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoog water. Als we niets doen, loopt Noord-Holland - dat grotendeels onder de zeespiegel ligt - onder water. Daarom is het belangrijk dat we 1.400 kilometer dijken en duinen, langs de kust, langs vaarten en meren en rondom polders goed onderhouden, beheren en zo nodig verbeteren.