In 2050 zijn ruim 900 Kunstwerken waterveilig

Een behoorlijk grote opgave de komende 30 jaar. Omgerekend betekent dat iedere twee weken één kunstwerk veilig. Hoe pak je dat aan? In het project Samenwerken aan Kunstwerken pakken waterschappen, Rijkswaterstaat (RWS), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), kennisinstellingen en marktpartijen dit kunststukje samen op.

Logo Samenwerken aan Kunstwerken

Eénduidige en doelmatige aanpak voor een stabiel programma

Om deze enorme opgave te behalen is er behoefte aan een duidelijke en slimme aanpak en een stabiel kunstwerkprogramma. Samenwerken aan Kunstwerken heeft het idee omdat met een Kunstwerkroute te doen. Aan de hand van een standaard stappenplan brengt de route zo goed mogelijk in kaart of een kunstwerk alleen onderhoud nodig heeft of vernieuwd moet worden. En in het kader van de waterveiligheid ook wanneer deze verbeterd wordt, en op het HWBP programma moet komen. Met deze aanpak wordt het HWBP-programma, waar de kunstwerken een onderdeel van uitmaken, eenduidiger, doelmatiger en stabieler. Op dit moment staan er 500 kunstwerken geprogrammeerd bij het HWBP. De opgave binnen Samenwerken aan Kunstwerken helpt om de risico’s beheersbaar te maken, de kosten te beperken en de stabiliteit te vergroten zodat de waterbeheerders hun kunstwerkopgave in een hoger tempo kunnen oppakken. 

Winst door samenwerking in de Gouden Driehoek

Met de kerende kunstwerken is ‘winst’ te behalen. En deze winst is voor alle deelnemers. Voor de waterschappen en RWS heeft Samenwerken aan Kunstwerken het doel om bij elkaar te kijken, te leren en met elkaar een beroep doen op de ervaringen van de collega’s. Het programma wordt voor het HWBP succesvoller als we met elkaar de kunstwerkopgave beter in beeld hebben, innovatiever ontwerpen en slimmer organiseren. Ook voor kennisinstellingen en marktpartijen is er winst te behalen. De door kennisinstellingen en marktpartijen ontwikkelde (en nog te ontwikkelen) kennis en kunde en hun innovatieve kracht wordt eerder gevraagd om samen de kunstwerkopgave succesvol te voltooien. Kortom, de Gouden Driehoek met beheerder-kennisinstelling-marktpartijen aan boord.

Om wat voor projecten gaat het?

Alle projecten die onder de noemer kunstwerk versterkt moeten worden, doen mee. Het maakt niet uit of het project al gestart is of juist helemaal niet. Alle informatie en ideeën zijn welkom, als het maar om kunstwerken gaat. Op dit moment gaat het om ruim 900 projecten van klein tot groot, verspreid over Nederland. 

Denk met ons mee

In het najaar van 2020 zijn we gestart met een klein team Samenwerken aan Kunstwerken. Het delen van kennis en het ophalen van kennis bij andere partijen, daar draait Samenwerken aan Kunstwerken om. Dus heb je vragen, ideeën of kennis van zaken, laat het ons weten en denk met ons mee binnen de Grote Slimme Kunstgroep. Deze groep willen wij bevragen, producten voorleggen, klankborden, en nog veel meer. 

Omdat zo'n groep niet meteen opgericht is, gaan we de komende tijd gesprekken voeren en op verschillende manieren van ons laten horen. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het HWBP-programma werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste opgave sinds de Deltawerken. Op veel plekken in Nederland gaat de schop in de grond. Naast de 1.300 kilometer dijkversterking worden ook de kunstwerken de komende dertig jaar aangepakt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. We doen er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werken we samen aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. 

Voor vragen en informatie

Meer weten of vragen of wil je je kennis met ons delen, stuur een e-mail naar het projectteam op sk@hhnk.nl. Voor meer achtergrondinformatie kijk op www.hwbp.nl 

Zijaanzicht spuisluis Oostoever in Den Helder