Waar letten we op bij de inspectie van de keringen? We controleren op schade aan de dijk. Alle keringen worden door twee gecertificeerde inspecteurs bekeken en beproefd met een prikstok (vier-ogenprincipe). Daarbij letten we onder andere op schade aan de bekleding, natte plekken, verzakkingen of opbollingen. Alle waarnemingen slaan we op in een database via de 'digispectie-app'.

De staat van onze dijken

Op basis van de inspectie krijgen we een actueel en gedetailleerd beeld van de staat waarin onze dijken verkeren. Op basis daarvan beoordelen we de schade en kunnen we onze onderhoudswerkzaamheden inplannen en uitvoeren; de urgentste en belangrijkste reparaties eerst. Pachters, huurders of eigenaren van een dijk zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meerdere inspecties

Onze gebiedsbeheerders houden dagelijks de staat van de dijken in de gaten. Dat is een globale inspectie, gericht op het houden van toezicht en het constateren van schade. We controleren extra in het voorjaar, in het najaar en wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld langdurige droogte in het voorjaar/zomer en kans op hoog water en storm in het najaar.

Zie ook:

Heeft deze informatie u geholpen?