Als uw perceel aan een sloot grenst, dan heeft u de plicht deze te onderhouden. Dit betekent dat u de sloot op de vastgestelde breedte en diepte moet houden. Tijdens de najaarsschouw, de baggerschouw, de knelpuntenschouw en de schouw op het waterbergend vermogen controleren we of u het slootonderhoud goed heeft uitgevoerd. Hieronder vindt u informatie over het slootonderhoud en de vier schouwvormen.