Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreme regenbuien. In korte tijd komt veel neerslag in sloten, vaarten en kanalen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast toe. We richten het watersysteem robuust en klimaatbestendig in. We nemen maatregelen om wateroverlast tegen te gaan, zodat we het regenwater ook in de toekomst goed kunnen afvoeren. Daarnaast kijken we ook waar het mogelijk is om water langer vast te houden. Inspelen op de klimaatverandering vraagt om een nieuwe inrichting van de leefomgeving. Hiervoor werken we samen met provincie, gemeenten, landbouworganisatie en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs. 

Projecten