Wat gaat er gebeuren? 

Door periodiek onderhoud in het gemalenprogramma zorgen wij ervoor dat de bestaande gemalen en peilregulerende stuwen in een goede conditie blijven. Op deze manier blijft de inzetbaarheid van deze cruciale objecten in het waterbeheer zo groot mogelijk en zijn storingen beperkt. Vanuit het Programma Wateropgave is een drietal projecten uit het gemalenprogramma geselecteerd: De Hoelm, De Vurige Staart en Marken. Als er groot onderhoud aan een object is, zetten de bestaande gemalen en stuwen een extra stap zodat de bescherming tegen wateroverlast verder wordt vergroot. Op deze manier versterken we het watersysteem en blijven de kosten beperkt. 

Waar vindt het project plaats? 

Onder deze samenwerking vallen nog twee projecten. 

Locaties samenwerking Programma Wateropgave 1.5 gemalenprogramma

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In 2021 starten we met de sloop en nieuwbouw van het gemaal Hoelmerkoog op Wieringen. Met een bijdrage vanuit het Programma Wateropgave 1.5 wordt dit gemaal bij nieuwbouw vergroot en versterkt.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.
 

Heeft deze informatie u geholpen?