Wat gaat er gebeuren? 

Door periodiek onderhoud in het gemalenprogramma zorgen wij ervoor dat de bestaande gemalen en peilregulerende stuwen in een goede conditie blijven. Op deze manier blijft de inzetbaarheid van deze cruciale objecten in het waterbeheer zo groot mogelijk en zijn storingen beperkt. Vanuit het Programma Wateropgave is een drietal projecten uit het gemalenprogramma geselecteerd: De Hoelm, De Vurige Staart en Marken. Als er groot onderhoud aan een object is, zetten de bestaande gemalen en stuwen een extra stap zodat de bescherming tegen wateroverlast verder wordt vergroot. Op deze manier versterken we het watersysteem en blijven de kosten beperkt. 

Waar vindt het project plaats? 

Onder deze samenwerking vallen nog twee projecten. 

Locaties samenwerking Programma Wateropgave 1.5 gemalenprogramma

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Gemaal De Hoelm bedient de polder Hoelmerkoog. Het gemaalgebouw stamt uit 1940. We hebben geconstateerd dat het gemaal het einde van de technische levensduur heeft bereikt. Daarom is besloten het huidige gemaal te vervangen door een nieuw gemaal. Ook vervangen we in de polder een aantal stuwen. Dit worden geautomatiseerde klepstuwen. Deze 'communiceren' in een gebiedsregeling met het gemaal over de waterstanden ter plaatse, zodat het waterbeheer in het gebied optimaler gestuurd kan worden. Tot slot: het gemaal krijgt een visvriendelijke pompinstallatie en een vispassage.

In 2022 is gestart met de realisatie en is een mobiele maalinstallatie ingezet om de bemaling tijdelijk over te nemen. De bouw is in volle gang en zal volgens verwachting zomer 2024 worden afgerond.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.
 

Heeft deze informatie u geholpen?