Naast de hiervoor genoemde zeven taken (in de begroting en jaarstukken noemen we ze 'effecten') kennen we bij HHNK nog een achtste effect: Bestuur en organisatie. Onder deze noemer vallen zaken als:

NB: Voor informatie over de bestuursvergaderingen, de bestuurssamenstelling en de inrichting van onze ambtelijke dienst verwijzen we u naar deze pagina: Bestuur en organisatie.