HHNK klimaatneutraal in 2025

In 2025 wil HHNK klimaatneutraal zijn. Dit betekent niet alleen energieneutraal, maar ook CO2-neutraal in 2025. Hiervoor is een Klimaat- en Energieprogramma opgesteld.

HHNK is na Schiphol, Tata Steel en Google de grootste energieverbruiker van Noord-Holland. Ons jaarlijkse verbruik bedraagt 15 miljoen m3 gas en 86 miljoen kWh aan elektriciteit. Als we dit omrekenen naar huishoudelijk gebruik, verbruikt HHNK even veel als een gemeente ter grootte van bijvoorbeeld Aalsmeer met 10.000 huishoudens en 32.500 inwoners. De energie is vooral nodig voor de zuivering van afvalwater, het drogen van zuiveringsslib en het reguleren van het waterpeil.  

Wij willen onze duurzame doelen realiseren door energie te besparen, te innoveren en te investeren in groene energie, zoals zon, wind en aquathermie.

Energiebesparing

Energiebesparing is de goedkoopste vorm van CO2-reductie. De afgelopen jaren is fors op energie bespaard. Deze besparingen zijn voornamelijk gerealiseerd in de waterketen, door bijvoorbeeld slimmer stikstof te verwijderen en pompen efficiënter in te zetten. Maar ook door een nieuwe turbine te plaatsen bij de slibdrooginstallatie (SDI) in Beverwijk, waardoor geen bijstook meer nodig is.

Zon

De afgelopen en komende jaren plaatsen we in totaal 110.000 zonnepanelen op onze zuiveringsterreinen en daken van gebouwen. Dat is goed voor ongeveer 35-38% van de totale behoefte aan elektriciteit. Op de kaart is te zien waar deze locaties zijn.

Wind

Met windenergie zouden wij reuzenstappen kunnen zetten om onze 2025-ambities waar te maken. Of en hoe dat zou kunnen, is op dit moment nog niet duidelijk. Daarnaar wordt wel gekeken, samen met andere mogelijkheden om energie op te wekken.

Van het gas af

Het drogen van slib in de slibdrooginstallatie (SDI) in Beverwijk, vraagt 97% van het gasverbruik. Wij willen echter net als de rest van Nederland van het gas af en dat betekent dat de SDI rond 2022 uit bedrijf gaat. Dan zal de Huisvuilcentrale in Alkmaar het slib gaan drogen met restwarmte. 

Thermische energie

Water is een enorme potentiële bron van thermische energie. Theoretisch zou het water in de provincie Noord-Holland zelfs voor 98% van de warmte kunnen zorgen. Dat is 94% uit oppervlaktewater en 4% uit rioolwater. Op meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen kosten en opbrengst passen we een boezemgemaal en een rioolsysteem aan om thermische energie mee terug te winnen.

Biogas

Op een aantal vergisters verzamelen we het rioolslib van meerdere zuiveringen voor de terugwinning van biogas. Deels wordt dit omgezet in elektriciteit voor de zuiveringsprocessen zoals de beluchting van rioolwater en ook wordt hier groen gas gemaakt voor een deel van het wagenpark. Het andere deel van de auto's rijdt intussen overwegend elektrisch en een deel op blauwe diesel. Dit is volledig niet-fossiel.

Gebieds- en energieregeling

Voor Texel is een softwareprogramma ontwikkeld dat op basis van neerslagradarbeelden en weersvoorspellingsmodellen berekent hoeveel water door het watersysteem en het afvalwatersysteem stroomt. Ook rekent het model uit hoeveel energie het zonnepark gaat opwekken. Zo kan het systeem berekenen hoe de gemalen en de rioolwaterzuivering het beste kunnen worden ingezet.

Flow-batterij op Texel

Op Texel is een flow-batterij in gebruik genomen. Deze batterij slaat een deel van de elektrische energie op die het zonnepark op Everstekoog produceert om het 's avonds te kunnen gebruiken.

Innovaties

We zoeken altijd naar slimme, doelmatige en duurzame manieren om het beheergebied leefbaar te houden voor alle gebruikers. Dat doen we door te innoveren. Hiervoor werken wij samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven, overheden en belanghebbenden.

Onze medewerkers hebben de afgelopen tijd 135 innovaties in kaart gebracht. Dertig hiervan dragen bij aan de energieneutraliteit van HHNK, zoals water inlaten of wegpompen in de 'daluren'.