Wij verzorgen van oudsher in een deel van ons werkgebied het beheer en onderhoud van dijk- en polderwegen. Alleen de oudste waterschappen beheren openbare wegen. Dat zijn de waterschappen in de ‘lage landen’ Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. We beheren ook vaarwegen, bruggen en sluizen.

Overdragen aan gemeenten

Het wegenbeheer is geen kerntaak van het hoogheemraadschap. Daarom willen we deze taak afstoten en de wegen overdragen aan de gemeenten. Het ingeslagen traject wordt voortvarend voortgezet, waarbij het streven is de wegen in 2025 overgedragen te hebben. Tot die tijd beheren en onderhouden we ze zoals dat hoort, waarbij de verkeersveiligheid voorop staat.

Wat doet HHNK?

Wij beheren nog ongeveer 400 kilometer wegen, voornamelijk buiten de bebouwde kom. Deze wegen zijn eigendom van HHNK. De wegen binnen de bebouwde kom zijn in het algemeen de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Onze activiteiten zijn erop gericht om de wegen zodanig in te richten dat ze uitnodigen tot veilig gebruik.

Daarbij hoort bijvoorbeeld ook gladheidbestrijding in de winter. Daarnaast onderhouden we 100 kilometer vaarwegen voor de Provincie en bedienen we 33 sluizen en bruggen.