Vaarwegen

In de provinciale waterverordening van Noord-Holland zijn vaarwegen aangewezen waarvoor wij het vaarwegbeheer uitvoeren, totaal zo'n 100 kilometer. We zorgen voor voldoende doorvaartdiepte en -hoogte en onderhouden oevers en sluizen in de vaarwegen.

Schutsluizen en bruggen

We zijn ook verantwoordelijk voor het bedienen van bruggen en sluizen in zowel deze vaarwegen als in overige wateren. Sommige bruggen en sluizen worden het hele jaar bediend, andere alleen in het vaarseizoen en voor sommige sluizen geldt zelfbediening. In onderstaand document vindt u de openingstijden en contactgegevens van brug-en sluiswachters.