Vaarwegen

HHNK is verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer van zo'n 100 km aan vaarwegen in Noord-Holland. Welke dat zijn staat in de provinciale waterverordening(externe link). We zorgen voor voldoende doorvaartdiepte en -hoogte en onderhouden oevers en sluizen in de vaarwegen.

Schutsluizen en bruggen

We zijn ook verantwoordelijk voor het bedienen van bruggen en sluizen in zowel deze vaarwegen als in overige wateren. Sommige bruggen en sluizen worden het hele jaar bediend, andere alleen in het vaarseizoen en voor sommige sluizen geldt zelfbediening.

Vaarseizoen

Op 16 april start het vaarseizoen, dat doorloopt tot en met 15 oktober. Voor de meeste bruggen en sluizen zijn de openingstijden in het vaarseizoen ruimer dan in de rest van het jaar. Vaak gelden afwijkende openingstijden in het weekend en op feestdagen. Soms moet vooraf worden gebeld, soms gaat de brug of sluis pas open als er genoeg bootjes voor liggen.

Alle informatie online en in apps

Wie plannen maakt om te gaan varen, kan vooraf kijken of bruggen hoog genoeg zijn om onderdoor te varen, of een brug- of sluiswachter moet worden gebeld en of de sluizen breed en lang genoeg zijn. Al die informatie is te vinden op vaarweginformatie.nl(externe link) van Rijkswaterstaat. Met zo'n beetje alle informatie over de Nederlandse wateren die interessant is voor de waterrecreant. Dus over de meeste sluizen en bruggen, maar ook over jachthavens, aanlegplaatsen etc. De vaar-app Waterkaart live maakt gebruik van de gegevens van vaarweginformatie.nl en die data worden dagelijks gesynchroniseerd. Met die app is het ook mogelijk om een vaartocht te plannen en vooraf te zien welke bruggen en sluizen op de route liggen, inclusief afmetingen en openingstijden. Er zijn nog heel veel meer vaar-apps maar wij staan niet in voor de juistheid van betreffende gegevens.