Bomenonderhoud en kap langs wegen

Wij beheren niet alleen ongeveer 350 km wegen, maar ook vele duizenden bomen langs die wegen. Beheer van bomen is een verantwoordelijke taak, waar veel bij komt kijken. Voor ons staat daarbij voorop dat bomen geen gevaar mogen opleveren voor de weggebruikers en de omgeving.

Onderhoud

Om de veiligheid te garanderen is het noodzakelijk bomen regelmatig te controleren en te snoeien. Soms is het noodzakelijk bomen te kappen en daarna nieuwe bomen te planten. Deskundig en tijdig snoeien zorgt voor minder onderhoud aan de bomen in de toekomst en beperkt het risico op schade. We gaan terughoudend om met grootschalige kap, toch moeten we soms kappen. Een oranje of witte stip op een boom wil zeggen dat deze boom gekapt gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld om de volgende redenen:

  • aantastingen door ziektes of zwammen;
  • ernstige afsterving of dood;
  • instabiliteit;
  • ernstige schade (aanrijschade, stormschade);
  • scheefstand over de weg.

Schade aan bomen

We gaan zorgvuldig om met bomen met een monumentale of waardevolle status en we bestrijden onder meer de iepziekte en andere ziekten en plagen die kostbare bomen kunnen vernietigen. Bij schade die is aangebracht door derden proberen we deze te verhalen. Om schade aan bomen en hun wortels te voorkomen worden bij de vergunningverlening voor graafwerkzaamheden in de berm voorwaarden opgenomen.

Vervanging

Tegenwoordig denken we niet meer in termen als 'productiehout', maar kiezen we liever voor een duurzamer en gevarieerder bomenbestand. Daar waar bomen gekapt zijn, planten we nieuwe bomen terug volgens de landschapsvisie, waarbij geen enkele boomsoort meer dan 20% van het bomenbestand uitmaakt. Dit maakt het bomenbestand meer resistent tegen ziekten, plagen en klimaatveranderingen. We kiezen bij herplanting bij voorkeur soorten die zo min mogelijk risico opleveren voor de verkeersveiligheid en relatief onderhoudsarm zijn. We houden daarbij uiteraard rekening met cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarden.

Heeft deze informatie u geholpen?