In de natte jaargetijden komt het regelmatig voor dat de weg is vervuild door klei. Agrariërs en loonbedrijven rijden met trekkers en aanhangwagens over de weg, terwijl de banden onder de klei zitten. Die klei wordt meegenomen vanaf de akkers waar geoogst is. Dat is gevaarlijk, want klei op de weg leidt tot gladheid. We controleren de wegen in die periodes extra op vervuiling.

Vervuiler aansprakelijk

Het bevuilen van de weg is bij wet verboden. Gebeurt het toch, dan is de vervuiler aansprakelijk. Hij moet de weg weer schoonmaken. Anders doen wij het op kosten van de vervuiler.

In de maanden met veel neerslag is de kans groter dat de weg bevuild raakt. Vanwege regen worden de akkers drassiger en wordt de klei meegenomen in de wielen. Het heeft ook te maken met het feit dat gewassen, die op klei worden geteeld, in het natte najaar worden geoogst. Daarom controleren we onze wegen in die periode extra op vervuiling. 

Waarschuwingsborden

Bij werkzaamheden kunnen agrariërs en loonbedrijven waarschuwingsborden plaatsen. Deze borden wijzen de weggebruikers op de gevaarlijke situatie. Het gaat om een waarschuwingsbord voor slipgevaar, een onderbord met de tekst ‘klei’ en een adviessnelheidsbord van 30 km/uur. Pas als de werkzaamheden zijn afgerond en de weg weer schoon is gemaakt, mogen de borden verwijderd worden. Het plaatsen van borden ontslaat de vervuiler niet van zijn verplichting de weg schoon te houden of schoon te maken.

Informatie over waar deze borden te verkrijgen zijn en waar deze aan moeten voldoen, staat in de instructie hieronder. Verder staan hier ook tips en uitleg over de plaatsing van de borden bij klei op de weg. Voor vragen of klachten over vervuilde wegen kunt u contact opnemen met ons via 072 - 582 8282 of info@hhnk.nl onder vermelding van 'klei op de weg' met de locatie (zoals straatnaam en huisnummer).

Zie voor het melden van klei op de weg de pagina Melding over wegen.

Heeft deze informatie u geholpen?