Schoon water

Een van onze belangrijkste taken is het zuiveren van afvalwater. Dit doen we met behulp van 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 1 slibdrooginstallatie, 300 rioolgemalen en 610 kilometer persleiding. Deze installaties verwerken elk jaar ruim honderd miljoen kubieke meter water. Dit water komt voor een deel van huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Het andere deel is regenwater dat in het riool terecht komt.

Water zuiveren

Dat we schoon water hebben lijkt heel normaal. Maar het zuiveren van afvalwater uit het riool is een flinke klus. Dagelijks produceren de 1,4 miljoen inwoners in Hollands Noorderkwartier ruim 120 liter afvalwater per persoon. Daarnaast lozen nog eens 30.000 bedrijven hun afvalwater op het riool. Wij verzamelen zo elk jaar honderd miljoen kubieke meter afvalwater en zuiveren het in rioolwaterzuiveringen. Het gezuiverde water geven we terug aan het oppervlaktewater.

De afdeling Waterketen zoekt voortdurend naar innovatieve en individuele oplossingen om op een duurzame manier afvalwater te zuiveren tot schoon (oppervlakte)water. Maar dan wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten voor onze inwoners.

Hoe schoon is schoon?

Gezuiverd afvalwater moet aan strenge, wettelijke eisen voldoen. Er mag bijvoorbeeld niet te veel fosfaat in zitten. Een teveel aan fosfor zorgt voor te veel algen en planten. Als die algen en planten sterven, breken bacteriën het dode materiaal af. Daarvoor gebruiken ze zuurstof. Door te veel dode algen en planten kan er dus een zuurstofgebrek ontstaan. De nog levende planten en dieren kunnen daardoor ook versneld sterven. En dan houden we uiteindelijk dood water over. Ook moet de hoeveelheid koper, kwik, lood en zink in het water minimaal zijn. Hoge concentraties zware metalen zijn zeer giftig. Om te controleren of het oppervlaktewater aan de wettelijke eisen voldoet, analyseren we het gezuiverde water regelmatig.

Wat kunt u zelf doen?

Het is fijn als het water in onze meren, sloten, vaarten en grachten schoon is. Dan is zwemmen en varen stukken leuker! En het is goed voor de natuur. Bij onze gemalen halen we veel zwerfvuil uit het water. Daarom ondersteunen we de stille rapers, mensen die zwerfvuil opruimen zodat het niet in de sloot belandt. U kunt ons helpen om verontreiniging van het water te voorkomen. Ga zuinig om met water: verspil en vervuil het niet. En zorg ervoor dat doekjes, vet, verfresten, chemicaliën en medicijnen niet in het riool terechtkomen. Meer tips vindt u op de pagina Waterbazen.

Of zoekt u: