Loost u niet op het gemeentelijke riool, maar via een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Beheren wij uw systeem? Dan betaalt u zuiveringsheffing. U ontvangt een aanslag voor een eenpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (ve)) als uw IBA in klasse II of III valt.

Zo werkt het

Een IBA is een systeem dat het afvalwater zuivert en daarna loost op bijvoorbeeld oppervlaktewater, zoals een sloot. Als u een IBA in eigen beheer heeft, betaalt u verontreinigingsheffing. Wanneer wij de IBA beheren, betaalt u zuiveringsheffing. Het tarief voor de verontreinigingsheffing en de zuiveringsheffing is gelijk.

IBA klasse I: septic tank

U ontvangt voor het lozen op een septic tank een aanslag verontreinigingsheffing. Elk huishouden betaalt verontreinigingsheffing voor het tarief van een meerpersoonshuishouden (3 ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor een eenpersoonshouden (1 ve).

IBA klasse II en III

Valt uw IBA in klasse II of III? Dan stellen we de aanslag verontreinigingsheffing vast op het tarief voor een eenpersoonshouden (1 ve).

U kunt een verzoek indienen voor het tarief voor een eenpersoonshouden (1 ve). Om uw verzoek te kunnen beoordelen is het is het belangrijk dat u deze documenten meestuurt:

 1. een document waaruit blijkt dat het gaat om een IBA klasse II of III. Bijvoorbeeld een ontwerptekening of een uitleg van het IBA-systeem. Met daarbij een document waaruit blijkt dat het effluent (afvalwater na zuivering) voldoet aan de eisen van IBA’s klasse II, IIIa of IIIb.
 2. een aankoopnota van de IBA;
 3. indien aanwezig: een document waaruit blijkt dat de IBA jaarlijks wordt onderhouden. Als een IBA II of III niet jaarlijks wordt onderhouden gaat het zuiverende vermogen achteruit en komt u niet meer in aanmerking voor een lager tarief.

Stuur een brief naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Of dien uw verzoek digitaal in. Dat werkt als volgt:

 1. Log in op Mijn HHNK.
 2. Ga naar Belastingen.
 3. Ga naar Aanslagen.
 4. Kies de aanslag waarvoor u het verzoek wilt indienen (op het aanslagbiljet kunt u het vorderingsnummer vinden).
 5. Klik op 'Bezwaar indienen'.
 6. Klik op 'Volgende'.
 7. Zet een vinkje bij de regel Mijn woning is niet aangesloten op het riool.
 8. Licht uw situatie toe en voeg de hierboven genoemde documenten toe.
 9. Klik op 'Volgende'.
 10. Stuur uw verzoek in door op 'Bezwaar indienen' te drukken.

Downloads