Waterbazen

Samen klaar voor water

Regen, wind en storm kunnen tot wateroverlast of zelfs overstroming leiden. Daarom versterken, onderhouden en inspecteren we onze dijken en duinen. En zorgen we ervoor dat een teveel aan water zo goed mogelijk weg kan. Je kunt zelf ook iets doen. Zorg dat je slootkant of dakgoot schoon is, je regenpijp is afgekoppeld en dat je zandzakken of schotten gereed hebt. Meer tips vind je op hhnk.nl/waterbazentipsvoorthuis. Zo zijn we samen klaar voor water.

Leuke foto gemaakt? Tag ons op social media met @WaterschapHHNK.

Wat doen wij?

Wij werken hard om wateroverlast en overstroming te beperken. We versterken, onderhouden en inspecteren onze dijken en duinen. Met onze jaarlijkse schouw zorgen we dat de sloten schoon zijn en het water goed doorstroomt en afgevoerd wordt. We leggen waterbergingen aan om overtollig regenwater op te vangen. Ook geven we tips aan inwoners wat zij zelf kunnen doen tegen wateroverlast.

Om de kwetsbaarheid van het boezemsysteem, een hoofdwatersysteem van kanalen, ten westen van Alkmaar te verminderen, wordt waterberging Vliegveld Bergen ook geschikt gemaakt voor het tijdelijk opslaan van boezemwater.

Om in het stedelijk gebied van Castricum, Uitgeest en Limmen  wateroverlast te voorkomen worden maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een betere verdeling van het overtollige water over het agrarisch gebied en een versnelde afvoer bij overlast.

De Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, de Noordersluis en de Zuidersluis in Schardam (7 Kunstwerken) zijn in 2021 en 2022 versterkt. 

Wat kun jij doen?

Jij kunt zelf ook iets doen om wateroverlast te voorkomen:

  • Haal tegels uit je tuin. Door tegels in je tuin te vervangen door groen, kan water op die plek beter de bodem in zakken. Dat helpt bij het voorkomen van wateroverlast bij hoosbuien.
  • Check op overstroomik.nl hoe hoog het water bij jouw thuis komt tijdens een overstroming. Denk vervolgens eens na wat je nodig hebt als het zover is. En wie/ wat neem je mee?
  • Zorg voor een schone dakgoot. Een verstopte dakgoot door bladeren of ander afval, kan voor wateroverlast zorgen. Maak minimaal 1x per jaar jouw dakgoot schoon.
  • Zorg voor een schone sloot als deze aan jouw perceel grenst. De sloot moet de vastgestelde breedte en diepte houden, voor een goede water aan- en afvoer. (https://www.hhnk.nl/slootonderhoud)

Er is nog veel meer wat jij zelf kan doen tegen wateroverlast! Benieuwd? Bekijk de tips.